US GE NL
    "The European American Marketing Group"  

Drop Down Menu


Historie:

Midden 2007 had een groep vrienden uit Europa en de U.S.A een gesprek over
(de) mogelijkheden om het zaken doen tussen Europa en de USA te verbeteren.
Het gesprek onstond aangezien er diverse succes verhalen van bedrijven uit de U.S.A zijn die zaken doen in Europa en vice versa. Anderzijds was daar een wederzijds negeren, van zowel Europese als U.S. bedijven, uit de sector midden en kleinbedijf om hun horizon te verbreden door dat midden en kleinbedrijf uit te breiden aan de overzijde van hun gemeenschappelijke “grote plas”. Een van de deelnemers aan de discussie, tevens woonachtig in Berlijn, Duitsland, bestudeerde gedurende de daaropvolgende jaren de beide "open markten" van het midden-, en kleinbedrijf. ondertussen keek hij ook uit naar “dé ideale pensioen plaats” in de U.S.A. Het is geen geheim en geen nieuwtje dat het midden en kleinbedrijf het hart en de aanjager is van elke economie of dat nu in Europa is of in de Verenigde Staten:

Het midden-, en kleinbedrijf in de U.S.A.:

1. Heeft meer dan 99,7 % banen voor werknemers in de U.S.A.
2. Creert meer dan 50% van het niet aan het boerenbedrijf gerelateerde Bruto Nationale Product (BNP)
3. Patenteert 13 tot 14 keer meer patenten per werknemer dan grote patent bedrijven.
4. De 22.9 Millioen midden-, en kleinbedrijven zijn gevestigd in elk denkbare buurt van de U.S.A.
5. Creeerde arbeidsplaatsen voor 50 % van alle werknemers in de private sector.
6. Bedrijven met een Kantoor omvat 53 % van alle midden-, en kleinbedrijven.
7. Realiseert 97 % van alle export met 29 % van de totale export waarde.
8. Creeert jaarlijks 500.000 “werknemers starters”
9. 4 jaar na start zijn 50 % van de startende ondernemers nog steeds actief in de markt.
10. Het midden-, en kleinbedrijf creeert jaarlijks 75 % van alle nieuwe arbeidsplaatsen.

Bovenstaande aan de SBA ontleende cijfers zijn verhoudingsgewijze, ongetwijfeld, van toepassing op de Europese markt voor het midden-, en kleinbedrijf. bron: www.sba.gov

Het starten en vestigen van Team Group:

Een van de trips voerde het teamlid naar New Bern in Craven County in de staat North Carolina. Naast de ideale atmosfeer en de letterlijk aangename ‘temperatuur” om te pensioneren, bleek dit al snel een van de meest “midden-, en kleinbedrijf vriendelijkste” counties. New Bern bleek een ultiem gezellige en europees aandoende kleinere stad. Al spoedig maakte hij vrienden met een aantal inwoners, waaronder de County Commissioner die hem zo veel als mogelijk hielpen de zaken atmosfeer op te snuiven en hem in contact te brengen met de mensen van zakelijk belang Craven County en New Bern. Het was gedurende een van die bezoeken dat het oorspronkelijke idee van Team Group getalte kreeg even als de U.S. thuisbasis New Bern.
 


New Bern gezien vanuit de haven


De Brandenbuger poort Berlijn

Zowel Berlijn als New bern hebben beiden een Beer in hun stadswapen.
Bij Berlijn komt dat uit het duits Bär(lin) en bij New Bern uit de
eerdere relatie met de uit de Zwitserse Stad Bern afkomstige stichter en
aldus de beren uit Bern – de Bern-beren (Bär) uit het Zwitser-Duits.
Mede gezien het feit dat Berlijn het nieuwe economische “hart in opkomst” is van Europa
viel de keus op Berlijn als Europese thuisbasis.
 

De Team Group entiteit:

Als juridische entiteit is gekozen voor een LLC uit de staat Wyoming, de staat waar de eerste naar Duits model opgerichte LLC is ontstaan Team group LLC heeft een “operating Licence” aangevraagd voor de Staat North Carolina.

De Operationele organisatie structuur:

Team Group opereert dmv een wij noemen een “zwem vest organisatie” d.w.z. dat er een dagelijkse operationele groeps-kern is van 5 personen. Deze organisatie wordt “opgeblazen” met ingehuurde specialisten op ad hoc basis met daarnaast een reputabele register accountants uit zowel New Bern en Berlijn.
Team Group streeft er naar om haar externe adviseurs, zoveel als mogelijk is, in te huren vanuit de locale economie van zowel New Bern als Berlijn en streeft na een belangrijke “team speler” te zijn binnen zowel de New Bernse als de Berlijnse Gemeenschap!

HMaatschappelijke verantwoord ondernemen:

Team Group is ondersteunend lid van the B Team en gaat voorafgaande aan haar operationele start in 2013 een eigen stichting oprichten onder de naam: “All Children of the world” waarbij 10 % van de bruto opbrengst van Team Group ten goede komt aan deze stichting.
 

 

   Site Map        

Copyright © 2011-2019 Team Group LLC - All rights reserved.